IV. Đăng Ký Nghỉ Vắng Dài Hạn PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Trong quá trình làm việc nếu có nhân viên xin nghỉ làm nhiều ngày liên tục thì người quản lý sẽ dùng chức năng [Nghỉ vắng dài hạn] để khai báo.

Nội dung thực hành: Đăng ký nghỉ phép cho nhân viên có mã AC là 5000 với tên loại nghỉ vắng là Phép Bệnh PH từ ngày 20/2/2012 đến 22/2/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Nhập các thông tin liên quan trong phiếu đăng ký nghỉ vắng dài hạn.

a.     Tại cột [Mã AC] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].

b.     Check chọn nhân viên có mã AC 5000, click nút [Thực hiện].

c.     Tại cột [Từ Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 20/2/2012”. Tại cột [Đến Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 22/2/2012”.

d.     Tại cột [Loại Nghỉ Vắng] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Loại Nghỉ Vắng].

e.     Tại cột [Tên loại nghỉ vắng] click trỏ chuột chọn Phép bệnh PH, click nút [Thực hiện].

f.      Cột [Trừ các ngày]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Cột [Lý do BHXH]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

h.     Tại cột [Ghi Chú] nhập “Xin nghỉ phép bệnh trong 3 ngày”.

4.     Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext