VII. Đăng Ký Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Đăng ký nghỉ phép khoảng thời gian từ 13:00 đến 17:00 của ngày 13/2/2012 trong thời gian Ca Hành Chánh cho nhân viên có mã AC là 5000.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Vắng Khoảng Thời Gian].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Nhập các thông tin liên quan trong phiếu đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian.

a.     Tại cột [Mã AC] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].

b.     Check chọn nhân viên có mã AC 5000.

c.     Click nút [Thực Hiện].

d.     Tại cột [Ngày Làm Việc] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 13/2/2012”.

e.     Tại cột [Loại Nghỉ Vắng] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Loại Nghỉ Vắng].

f.      Click trỏ chuột chọn [Tên loại nghỉ vắng]“Nghỉ việc riêng” sau đó click chọn [Thực Hiện].

g.     Tại cột [Từ Giờ], ô thứ nhất nhập “13:00”, ô thứ hai nhập “17:00”.

h.     Tại cột [Giờ Làm Việc] click chọn lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Giờ Làm], click chọn Ca Hành Chánh.

i.      Tại cột [Ghi Chú] nhập “Xin nghỉ buổi chiều ngày 13/02/2012.

4.     Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext