VIII. Chỉnh Sửa Thông Tin Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian Đã Khởi Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa [Loại nghỉ vắng] của nhân viên có mã AC là 5000 từ loại Nghỉ Việc Riêng qua loại Nghỉ nửa ngày.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Vắng khoảng thời gian].

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn đơn đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian của nhân viên mã AC 5000.

3.     Tại ô [Loại nghỉ vắng] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn loại nghỉ vắng là Nghỉ Nửa Ngày.

4.     Chọn [Thực Hiện].

5.     Click trỏ chuột vào [Cập Nhật], chọn [Ok].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext