I. Các Bước Chuẩn Bị Để Thực Hiện Một Quy Trình Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn & Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu

3.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình nghỉ vắng dài hạn.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền Soạn thảo.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Vắng Khoảng Thời Gian] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] sẽ phân chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền Chuyển tiếp.

User [ChuyenTiep] sẽ phân chức năng [Vắng Khoảng Thời Gian] với quyền Chuyển tiếp.

User [QuanLy] phân chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền Xét duyệt.

User [QuanLy] phân chức năng [Vắng Khoảng Thời Gian] với quyền Xét duyệt.

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext