II. Quy Trình Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ nghỉ vắng dài hạn cho user mang mã AC là 5000 nghỉ phép bệnh từ ngày 1/2/2012 đến 4/2/2012, tại cấp user [SoanThao] nộp chứng từ lên user [ChuyenTiep] và chứng từ sẽ được chuyển lên cấp trên là user [QuanLy], tại đây chứng từ sẽ được duyệt và hiệu lực.

Soạn Thảo Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài [SoanThao].

2.     Mở chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn – Soạn Thảo].

3.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo

a.     Tại cột [Mã AC] click vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].

b.     Check chọn nhân viên có mã AC 5000. Click nút [Thực Hiện].

c.     Tại cột [Từ Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 1/2/2012”. Tại cột [Đến Ngày] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 4/2/2012”.

d.     Tại cột [Loại Nghỉ Vắng] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Loại Nghỉ Vắng].

e.     Tại cột [Tên loại nghỉ vắng] click trỏ chuột chọn Phép bệnh PH. Click chọn [Thực Hiện].

f.      Cột [Trừ các ngày]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Cột [Lý do BHXH]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

h.     Tại cột [Ghi Chú] nhập “Sếp xem xét cho anh Minh nghỉ 4 ngày vì bệnh nặng”.

1.     Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.

2.     Chọn [Nộp], click nút [OK] để nộp chứng từ lên.

Chuyển Tiếp Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn (Chuyển)] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.    Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng dài hạn của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng [Từ ngày] 1/02/2012 [Đến Ngày] 4/02/2012.

4.     Cột [Ghi chú] nhập “Ok, chấp nhận chuyển”.

5.     Chọn vào [Chuyển Tiếp] , click chọn [Ok] để đưa chứng từ nghỉ vắng dài hạn này lên cấp trên duyệt.

 

Duyệt Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn

1.     Đăng nhập vào hệ thống với user [Quanly].

2.     Chọn chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn (Duyệt)] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.    Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng dài hạn của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng [Từ ngày] 1/02/2012 [Đến Ngày] 4/02/2012.

4.     Đặt trỏ tại cột [Ghi chú] nhập “OK Duyệt” click nút [Duyệt], click nút [OK].

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext