III. Quy Trình Chứng Từ Nghỉ Vắng Khoảng Thời Gian PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ đăng ký nghỉ phép khoảng thời gian từ 7:30 đến 11:00 của ngày 4/2/2012 trong thời gian Ca Hành Chánh với loại nghỉ phép Nghỉ Nữa Ngày NP cho nhân viên có mã AC là 5000, tại cấp user [SoanThao] nộp chứng từ lên user [ChuyenTiep] và chứng từ sẽ được chuyển lên cấp trên là user [QuanLy], tại đây chứng từ sẽ được duyệt và hiệu lực

Soạn Thảo Chứng Từ Nghỉ vắng khoảng thời gian

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài [SoanThao].

2.     Mở chức năng [Nghỉ vắng khoảng thời gian (Soạn Thảo)].

3.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo

a.     Tại cột [Mã AC] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn nhân viên].

b.     Check chọn nhân viên có mã AC 5000.

c.     Click nút [Thực Hiện].

d.     Tại cột [Ngày làm Việc] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 4/2/2012”.

e.     Tại cột [Loại Nghỉ Vắng] click chuột vào biểu tượng lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Loại Nghỉ Vắng].

f.      Tại cột [Tên loại nghỉ vắng] click trỏ chuột chọn Nghỉ nữa ngày NP. Click nút [Thực Hiện].

g.     Tại cột [Từ giờ] ô thứ nhất nhập 07:30, ô thứ 2 nhập 11:30.

h.     Tại cột [Giờ Làm Việc] click chọn lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Giờ Làm], click chọn Ca Hành Chánh.

i.      Tại cột [Ghi Chú] nhập “Xin phép nghỉ buổi sáng ngày 4/2/2012”.

4.     Chọn nút [Lưu Trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.

5.     Chọn [Nộp], click chọn [OK] để nộp chứng từ lên.

Chuyển Tiếp Chứng Từ Nghỉ vắng khoảng thời gian

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng [Nghỉ vắng khoảng thời gian - Chuyển] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian ngày 4/02/2012.

4.     Cột [Ghi chú] nhập “Ok, chấp nhận chuyển”.

5.     Chọn vào [Chuyển Tiếp] , click chọn [Ok] để đưa chứng từ nghỉ vắng khoảng thời gian này lên cấp trên duyệt.

Duyệt Chứng Từ Nghỉ vắng khoảng thời gian

1.     Đăng nhập vào hệ thống với user [Quanly].

2.     Chọn chức năng [Nghỉ vắng khoảng thời gian - Duyệt] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian ngày 4/02/2012.

4.     Đặt trỏ tại cột [Ghi chú] nhập “OK Duyệt”.

5.       Click trỏ chuột tại [Duyệt] , chọn [OK].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext