IV. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Nghỉ Vắng Dài Hạn PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sau khi các chứng từ nghỉ vắng được duyệt thì những chứng từ này sẽ được hiệu lực và lưu vào lịch sử.

Để quản lý được những chứng từ nghỉ vắng dài hạn đã được duyệt người sử dụng phải được phân quyền [Quản Lý Lịch Sử].

Và trong quá trình luân chuyển chứng từ, người soạn thảo chứng từ muốn theo dõi chứng từ của mình đã đi tới đâu thì phải có quyền [Xem Lịch Sử] đối với loại chức năng chứng từ đó.

Quản lý lịch sử chứng từ nghỉ vắng dài hạn

Nội dung thực hành: User [QuanLy] sẽ có quyền xem tất cả những chứng từ nghỉ vắng dài hạn đã duyệt, đồng thời có quyền trả lại chứng từ đã duyệt. User [SoanThao] sẽ có quyền xem tình trạng chứng từ mình đã nộp.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn (Quản Lý)]

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng dài hạn của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng [Từ ngày] 1/02/2012 [Đến Ngày] 4/02/2012.

Trả lại chứng từ nghỉ vắng dài hạn khi đã được duyệt

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình nghỉ vắng dài hạn.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn (Quản Lý)].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng dài hạn của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng [Từ ngày] 1/02/2012 [Đến Ngày] 4/02/2012.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

5.       Click nút [Trả Lại], click nút [OK].

Kết quả tại user SoanThao:

Xem lịch sử chứng từ nghỉ vắng dài hạn.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.User [SoanThao] phân bổ chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn] với quyền Xem  lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng user [SoanThao].

3.     Chọn chức năng [Nghỉ Vắng Dài Hạn - Xem]. Click vào Record điều khiển dữ liệu. Chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng dài hạn của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng [Từ ngày] 1/02/2012 [Đến Ngày] 4/02/2012.

4.     Xem lịch sử chứng từ ở  phần [ghi chú].
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext