V. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Vắng Khoảng Thời Gian PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quản lý lịch sử chứng từ nghỉ vắng khoảng thời gian

Nội dung thực hành: User [QuanLy] sẽ có quyền xem tất cả những chứng từ nghỉ vắng khoảng thời gian đã duyệt, đồng thời có quyền trả lại chứng từ đã duyệt. User [SoanThao] sẽ có quyền xem tình trạng chứng từ mình đã nộp.

1.       Kiểm tra phân bổ chức năng. User [QuanLy] phân bổ chức năng [Vắng khoảng thời gian] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Vắng Khoảng Thời Gian - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian ngày 4/02/2012.

Trả lại chứng từ nghỉ vắng khoảng thời gian khi đã được duyệt

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng. User [QuanLy] phân bổ chức năng [Vắng khoảng thời gian] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Vắng Khoảng Thời Gian - QL].

4.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian ngày 4/02/2012.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

5.     Đặt trỏ tại cột [Ghi chú] nhập Xem xét lại loại nghỉ vắng !. Click nút [Trả Lại], chọn [Ok] để chấp nhận trả lại chứng từ.

Kết quả ở user SoanThao :

Xem lịch sử chứng từ nghỉ vắng khoảng thời gian.

1.       Kiểm tra phân bổ chức năng.User [SoanThao] phân bổ chức năng [Vắng khoảng thời gian] với quyền Xem  lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng user [SoanThao].

3.     Chọn chức năng [Nghỉ vắng khoảng thời gian - Xem]. Click vào Record điều khiển dữ liệu. Chọn chứng từ đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký nghỉ vắng [Từ ngày] 1/02/2012 [Đến Ngày] 4/02/2012.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext