A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN PreviousNext

eTimeGold > Chương 7: Nghỉ Phép >


I. Khởi Tạo Loại Nghỉ Vắng
II. Chỉnh sửa thông tin loại nghỉ vắng đã khởi tạo
III. Hủy bỏ thông tin loại nghỉ vắng đã khởi tạo
IV. Đăng ký nghỉ vắng dài hạn
V. Chỉnh sửa thông tin nghỉ vắng dài hạn đã khởi tạo
VI. Xóa thông tin nghỉ vắng dài hạn đã khởi tạo
VII. Đăng ký nghỉ vắng khoảng thời gian
VIII. Chỉnh sửa thông tin nghỉ vắng khoảng thời gian đã khởi tạo
IX. Xóa thông tin nghỉ vắng khoảng thời gian đã khởi tạo


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext