Chương 8: Tăng Ca PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Định nghĩa các loại tăng ca thích hợp với quy định của công ty.

§  Xử lý trường hợp loại tăng ca A chỉ áp dụng cho nhóm nhân viên 1, không áp dụng cho các nhóm nhân viên khác.

§  Xử lý khoảng thời gian được hưởng tăng ca đối với ca làm có thời gian làm thêm giờ vượt mốc 0h00 trong ngày.

§  Thiết lập cơ chế tự động tính tăng ca khi người lao động vô sớm hơn so với giờ vào quy định (tăng ca trước giờ vào).

§  Khai báo khoảng thời gian nhỏ nhất khi vô sớm hơn so với giờ vào quy định thì được tính làm thêm giờ tự động.

§  Thiết lập cơ chế tự động tính tăng ca khi người lao động về trễ hơn so với giờ ra quy định (tăng ca sau giờ ra).

§  Khai báo khoảng thời gian nhỏ nhất khi về trễ hơn so với giờ ra quy định thì được tính làm thêm giờ tự động.

§  Xử lý trường hợp thay đổi tổng thời gian tăng ca tự động nhiều (hoặc ít) hơn so với thời gian thực ghi nhận theo log giờ chấm công (vd: trừ giờ giải lao, giờ cơm trong giờ làm thêm).

§  Làm tròn giờ tăng ca tự động theo quy tắc mong muốn của công ty.

§  Đăng ký tăng ca đối với ca làm việc trong ngày.

§  Đăng ký tăng ca đối với ca làm việc qua ngày (ca đêm).

§  Chỉ định loại tăng ca được tính khi không muốn phần mềm tự động phân loại.

§  Làm tròn giờ tăng ca đăng ký theo quy tắc mong muốn của công ty.

§  Áp dụng quy trình chứng từ vào nghiệp vụ tăng ca.

Tăng ca là khoảng thời gian làm thêm giờ. Để tính được khoảng thời gian làm thêm này thì eTimeGold đã cung cấp cho người sử dụng công cụ để tính tăng ca.

eTimeGold cho phép người quản lý tăng theo 2 cách : quản lý tăng ca tự động và quản lý tăng ca theo đăng ký. Đồng thời cung cấp giao diện cho người dùng định nghĩa tăng ca theo hệ số phù hợp với chính sách tăng ca của công ty.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext