III. Hủy Bỏ Thông Tin Loại Tăng Ca Đã Khởi Tạo PreviousNext

eTimeGold > Chương 8: Tăng Ca > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Trường hợp thông tin khởi tạo sai hoặc quy định công ty không còn sử dụng loại tăng ca đã khai báo, người dùng mong muốn hủy bỏ thông tin loại tăng ca đã được khởi tạo.

Có 03 cách hủy bỏ thông tin loại tăng ca đã khởi tạo

Cách 1: Đánh dấu hủy bỏ loại tăng ca

Nội dung thực hành: Hủy bỏ thông tin loại tăng ca OT150_Tăng ca ngày thường ca ngày

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Tăng Ca].

2.     Chọn dòng chứa loại tăng ca OT150_Tăng ca ngày thường ca ngày trên lưới dữ liệu đang hiển thị.

3.     Click nút [Chỉnh Sửa] sẽ hiển thị form như sau.

4.     Click chuột check vào ô [Hủy bỏ].

5.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin.

Cách 2: Khai báo điểm mốc hết hiệu lực loại tăng ca

Nội dung thực hành: Hủy bỏ thông tin loại tăng ca OT195_Tăng ca ngày thường ca đêm từ ngày 31.1.2012 theo cách 2 nêu trên.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Tăng Ca].

2.     Chọn dòng chứa loại tăng ca OT195_Tăng ca ngày thường ca đêm trên lưới dữ liệu.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa386de.PNG

3.     Click nút [Chỉnh Sửa].

4.     Tại cột [Ngày hết hạn] click trỏ chuột chọn ngày 31/1/2012.

5.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin.
 

Cách 3: Xóa khỏi danh sách loại tăng ca đã khai báo

Nội dung thực hành: Xóa thông tin loại tăng ca OT160_Tăng ca đêm đặc biệt khỏi danh sách loại tăng ca

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Tăng Ca].

2.     Chọn dòng chứa loại tăng ca OT160_Tăng ca đêm đặc biệt trên lưới dữ liệu đang hiển thị.
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa87706.PNG 

3.     Click nút [Xóa], click nút [OK].

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa9fbaf.PNG

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext