VI. Tăng Ca Tự Động Sau Giờ Ra & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 8: Tăng Ca > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Là khoảng thời gian làm việc sau giờ quy định ra của ca làm việc.

Muốn hệ thống tính tăng ca tự động sau giờ ra, người dùng thiết lập trong chức năng ca kíp bước 1.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: hệ thống tự động ghi nhận tăng ca sau giờ ra khi NV được làm việc theo [Ca 2].

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca Kíp Bước 1] .

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn [Tên giờ làm][Ca 2].

3.     Check vào ô [Tính tăng ca trước giờ vào (AOT)?], click nút [Cập nhật] và nút [OK].

tc16

Hướng dẫn từng bước thực hành khai báo điều kiện tính tăng ca tự động

Nội dung thực hành: thiết lập để hệ thống tự động ghi nhận tăng ca sau giờ ra khi nhân viên được phân công làm việc theo [Ca 2] có giờ quy định từ 14h đến 22h và không tính tăng ca cho những nhân viên có giờ ra trước 23h00, không khấu trừ thời gian tăng ca tự động thực tế của nhân viên.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Ca kíp bước 1] .

2.       Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn [Tên giờ làm][Ca 2].

3.       Check vào ô [Tính tăng ca trước giờ vào (AOT)?]

Nhập “60” ở cột [Số phút Min để tính AOT], nhập “0” ở cột [Số phút trừ giờ AOT].

Click nút [Cập nhật] và nút [OK].             

tc17

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext