I. Đối Tượng Hiệu Lực Loại Tăng Ca PreviousNext

eTimeGold > Chương 8: Tăng Ca > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Loại tăng ca có thể áp dụng cho tất cả nhân viên, cũng có thể hiệu lực theo từng đối tượng riêng biệt.

Khái niệm đối tượng hiệu lực loại tăng ca hỗ trợ người dùng xử lý trường hợp loại tăng ca A chỉ áp dụng cho nhóm nhân viên 1 nhưng không áp dụng cho các nhóm nhân viên khác.

Có 3 phương thức khai báo đối tượng loại hiệu lực loại tăng ca

Phương thức 1: Loại tăng ca hiệu lực tất cả nhân viên

Đây là loại hiệu lực mặc định khi người sử dụng khởi tạo một loại tăng ca mới.

Với mặc định này thì hệ thống sẽ hiểu loại tăng ca đang khai báo được áp dụng cho tất cả nhân viên.

Phương thức 2: Loại tăng ca hiệu lực theo nhân viên chỉ định

Nội dung thực hành: Khởi tạo loại tăng ca OT200_Tăng ca ngày chủ nhật áp dụng cho nhân viên có mã AC là 6,9,10 từ ngày 1.1.2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Tăng Ca].

2.     Chọn nút [Tạo Mới].

3.     Nhập các thông tin liên quan đến khởi tạo loại tăng ca mới.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên loại khởi tạo] nhập Tăng ca ngày chủ nhật”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu báo cáo] nhập OT200”.

c.     Click trỏ chuột chọn ngày “1/1/2012” tại cột [Ngày hiệu lực].

d.     Cột [Ngày hết hạn].

e.     Cột [Loại hiệu lực] dùng chuột click chọn 2. Nhân viên trực tiếp”.

f.      Cột [Hủy Bỏ] để mặc định.

g.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập Thực hành khai báo loại tăng ca áp dụng cho nv  6,9,10 trên eTimeGold”.

4.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.

5.     Khai báo danh sách nhân viên hiệu lực trực tiếp.

a.     Click chọn dòng chứa loại tăng ca OT200_Tăng ca ngày chủ nhật.

b.     Click chuột chọn tab dữ liệu [Nhân Viên Hiệu Lực Trực Tiếp].

c.     Click nút [Chọn nhân viên].
 

d.     Chọn nhân viên có mã AC là 6, 9 ,10 và click nút [Thực hiện].

e.     Kết quả hiển thị như trong hình bên dưới.             

Phương thức 3: Loại tăng ca hiệu lực theo nhóm nhân viên.

Nội dung thực hành: Khởi tạo loại tăng ca OT300_Tăng ca ngày lễ áp dụng cho nhóm nhân viên Lắp đặt chuyên biệt từ ngày 1.1.2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Tăng Ca] .

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Nhập các thông tin liên quan đến khởi tạo loại tăng ca mới.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Tên loại khởi tạo] nhập Tăng ca ngày lễ”.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu báo cáo] nhập OT300”.

c.     Tại cột [Ngày hiệu lực] click chọn ngày 1/1/2012”.

d.     Cột [Ngày hết hạn].

e.     Cột [Loại hiệu lực] click chọn 3. Nhân viên trực tiếp”.

f.      Cột [Hủy bỏ]: sử dụng mặc định của eTimeGold.

g.     Tại cột [Ghi chú] nhập Thực hành khai báo loại tăng ca áp dụng cho nhóm NV trên eTimeGold”.

4.     Chọn nút [Lưu trữ] để lưu thông tin vừa khai báo.

5.     Khai báo nhóm nhân viên hiệu lực

a.     Ở màn hình hiển thị dạng lưới, click chọn dòng chứa loại tăng ca OT300_Tăng ca ngày lễ.

b.     Click chọn tab dữ liệu [Nhân Viên Hiệu Lực Theo Nhóm].

c.     Click nút [Chọn Nhóm].
 

d.       Click chọn nhóm nhân viên Lắp đặt chuyên biệt. Click nút [Thực hiện].

e.       Kết quả hiển thị như trong hình bên dưới                           

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext