IV. Thứ Tự Ưu Tiên Khi Phân Loại Tăng Ca PreviousNext

eTimeGold > Chương 8: Tăng Ca > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Khi khoảng thời gian được hưởng tăng ca phù hợp với điều kiện phân loại của nhiều loại tăng ca khác nhau.

Mặc định hệ thống ưu tiên cho loại tăng cathứ tự ở trên trong danh sách đã tạo ở chức năng [Khởi Tạo Loại Tăng Ca].

Dữ liệu cột [Thứ tự] sẽ xác định thứ tự ưu tiên khi phân loại tăng ca.

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext