VI. Làm Tròn Giờ Tăng Ca Tự Động Theo Quy Tắc Riêng Của Công Ty. PreviousNext

eTimeGold > Chương 8: Tăng Ca > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Có 04 cách cài đặt làm tròn số liệu

Cách 1: Không làm tròn

Thời gian không thay đổi.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1ef36d2.PNG

 

Bảng kết quả hệ thống tính toán khi áp dụng cách 1

Tổng thời gian tăng ca thực (phút)

Tổng thời gian tăng ca sau làm tròn (giờ)

473

7,88

454

7,56

390

6,50

318

5,30

312

5,20

 


Cách 2: Làm tròn lên

Tăng thời gian theo 01 block đơn vị tối thiểu.

ot1

 

Bảng kết quả hệ thống tính toán khi áp dụng cách 2

Tổng thời gian tăng ca thực (phút)

Tổng thời gian tăng ca sau làm tròn (giờ)

473

8,00

454

8,00

390

6,50

318

5,50

312

5,50

 

 


Cách 3: Làm tròn xuống

Làm tròn xuống theo 01 block đơn vị tối thiểu.

ot2

Bảng kết quả hệ thống tính toán khi áp dụng cách 3

Tổng thời gian tăng ca thực (phút)

Tổng thời gian tăng ca sau làm tròn (giờ)

473

7,50

454

7,59

390

6,50

318

5,00

312

5,00

 


Cách 4: Làm tròn Block

Làm tròn lên hoặc xuống theo 01 block đơn vị tối thiểu căn cứ vào kết quả so sánh thời gian thực tế với giá trị tối thiểu của 01 block.

ot3

Bảng kết quả hệ thống tính toán khi áp dụng cách 4

Tổng thời gian tăng ca thực (phút)

Tổng thời gian tăng ca sau làm tròn (giờ)

473

8,00

454

8,00

390

6,50

318

5,50

312

5,00

 

 

 

 

 

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext