VII. Khái Niệm [Cộng giờ đăng ký lên 01 ngày] PreviousNext

eTimeGold > Chương 8: Tăng Ca > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sử dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, đi làm theo ca kíp và có tăng ca qua ngày.


So sánh kết quả theo 02 đăng ký liên quan khái niệm [Cộng giờ đăng ký lên 01 ngày)

Thời gian làm thực tế:

01/06/2012 17:55 đến 01/06/2012 22:06

Thời gian làm thực tế:

01/07/2012 17:55 đến 01/07/2012 22:06

Kết quả: Tổng thời gian tăng ca thực tế là 4 tiếng của ngày 01/06/2012.

Kết quả: Tổng thời gian tăng ca thực tế là 4 tiếng của ngày 01/06/2012.

Hiển thị báo cáo:

Hiển thị báo cáo:

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext