VIII. Quy Trình Chứng Từ Cho Tăng Ca & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 8: Tăng Ca > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quy trình chứng từ là khái niệm quản lý tất cả các văn bản bằng quy trình nộp duyệt theo cấp quản lý.

Các bước chuẩn bị để thực hiện một quy trình chứng từ tăng ca

1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu

 


3.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình tăng ca.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Đăng Ký Tăng Ca] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] sẽ phân chức năng [Đăng Ký Tăng Ca] với quyền Chuyển tiếp.

User [QuanLy] phân chức năng [Đăng Ký Tăng Ca] với quyền Xét duyệt.

 

Quy trình chứng từ tăng ca

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ tăng ca tại cấp user [SoanThao], nộp chứng từ lên user [ChuyenTiep] và chứng từ sẽ được chuyển lên cấp trên là user [QuanLy], tại đây chứng từ sẽ được duyệt và hiệu lực.

Soạn Thảo Chứng Từ Tăng Ca

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài [SoanThao].

2.     Mở chức năng [Đăng Ký Tăng Ca].

3.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo

a.     Tại cột [Mã AC] chọn vào nút lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Nhân viên]

b.     Check chọn nhân viên số “5000”.

c.     Click [Thực hiện].

d.     Chọn [Ngày tăng ca] là ngày “19/01/2012”.

e.     Nhập thời gian cho tăng ca tại [Từ Giờ], ô thứ nhất nhập “18:00”, ô thứ hai nhập “22:30”.

f.      Nhập vào [Ghi chú] Anh Tiến Minh đăng ký tăng ca từ 18h đến 22h30 của ngày 19/1.

g.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu chứng từ lại.

h.     Chọn [Nộp] để nộp chứng từ lên.

Chuyển Tiếp Chứng Từ Tăng Ca

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng [Đăng Ký Tăng Ca] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký tăng ca của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký [Ngày tăng ca]19/01/2012.

4.     Cột [Ghi chú].

5.     Chọn vào [Chuyển Tiếp] để đưa chứng từ tăng ca này lên cấp trên duyệt.

Duyệt Chứng Từ

1.     Đăng nhập vào hệ thống với user [Quanly].

2.     Chọn chức năng [Đăng Ký Tăng Ca] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký tăng ca của nhân viên mang mã số “5000”, đăng ký [Ngày tăng ca]19/01/2012.

4.     Đặt trỏ tại cột [Ghi chú] nhập “OK Duyệt”

Click nút [Duyệt].

 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext