IX. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Tăng Ca PreviousNext

eTimeGold > Chương 8: Tăng Ca > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sau khi các chứng từ tăng ca được duyệt thì những chứng từ này sẽ được hiệu lực và lưu vào lịch sử. Để quản lý được những chứng từ tăng ca đã được duyệt người sử dụng phải được phân quyền [Quản Lý Lịch Sử].

Và trong quá trình luân chuyển chứng từ, người soạn thảo muốn theo dõi chứng từ của mình đã đi tới đâu thì phải có quyền [Xem Lịch Sử] đối với loại chức năng chứng từ đó.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Nội dung thực hành: User [QuanLy] sẽ có quyền xem tất cả những chứng từ đổi lịch làm việc đã duyệt đồng thời có quyền trả lại chứng từ. User [SoanThao] sẽ có quyền xem tình trạng chứng từ mình đã nộp.

Quản lý lịch sử chứng từ tăng ca

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Đăng Ký Tăng Ca] với quyền Quản lý lịch sử.

2.       Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng [Đăng Ký Tăng Ca]. Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký tăng ca của nhân viên mang mã số 67, đăng ký [Ngày tăng ca]6/01/2012.

Trả lại chứng từ tăng ca khi đã được duyệt

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình khoản khác

User [QuanLy.] phân bổ chức năng [Đăng Ký Tăng Ca] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Mở chức năng [Đăng Ký Tăng Ca]. Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký tăng ca của nhân viên mang mã số 5000, đăng ký [Ngày tăng ca]19/01/2012.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

 

4.     Click nút [Trả Lại].

Xem lịch sử chứng từ tăng ca.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Đăng Ký Tăng Ca] với quyền Xem lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng user [SoanThao].

3.     Chọn chức năng [Đăng Ký Tăng Ca]. Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ đăng ký tăng ca của nhân viên mang mã số 5000, đăng ký [Ngày tăng ca]19/01/2012.


 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext