Chương 9: Thôi Việc PreviousNext

eTimeGold >


Hoàn thành chương này, bạn sẽ hiểu và vận hành được các nội dung sau:

§  Download form nghỉ việc từ eTimeGold.

§  Chỉnh sửa và upload form nghỉ việc phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty thay thế form mẫu mặc định trên eTimeGold.

§  Tự thiết lập hệ thống các hạng mục liên quan đến chính sách thôi việc căn cứ vào thực tế sử dụng của công ty.

§  Thiết lập cách đánh mã văn bản tự động cho quyết định thôi việc.

§  Nộp đơn xin thôi việc từ eTimeGold.

§  Truy xuất thông tin tổng hợp của nhân viên thôi việc.

§  Truy xuất báo cáo thanh toán công nợ và thực lĩnh chính sách của nhân viên thôi việc.

§  In quyết định thôi việc.

§  Áp dụng quy trình chứng từ vào nghiệp vụ nghỉ việc để nâng tầm quản lý.

Chức năng quản lý thôi việc của eTimeGold giúp cho người sử dụng chủ động trong việc quản lý các vấn đề về thôi việc từ khởi tạo, hiệu lực cho một chứng từ đến xuất ra báo cáo, in đơn thôi việc...

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext