II. Nhập Liệu Thôi Việc & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 9: Thôi Việc > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Nội dung thực hành: Đăng ký cho nhân viên có mã AC =  1 thôi việc vào ngày 10/2/2012.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Thôi Việc].

2.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dạng cột để bắt đầu khởi tạo.

3.     Khai báo thông tin trong form.

a.     Click chuột vào biểu tượng tại cột [Mã AC], một form mới hiện ra.

b.     Check chọn dòng dữ liệu chứa nhân viên có mã AC 1.

c.    Click nút [Thực Hiện].

4.       Tại tab [Thông Tin Mặc Định], đặt trỏ chuột vào cột [Mã Chứng Từ] nhập “TV_001”.

5.       Tại cột [Ngày nộp đơn] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 1/2/2012”.

6.       Tại cột [Ngày bắt đầu nghỉ] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 10/2/2012”.

7.       Tại cột [Lý Do] nhập “Tự Xin Nghỉ Việc”.

8.       Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Đơn xin nghỉ việc sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 2 năm 2012”.

9.       Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin vừa đăng ký.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext