III. Chỉnh Sửa Thông Tin Đơn Xin Thôi Việc Đã Nhập PreviousNext

eTimeGold > Chương 9: Thôi Việc > A. HƯỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN >


Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Chỉnh sửa [Ngày bắt đầu nghỉ] trong đơn xin thôi việc của nhân viên mã AC=1 từ “10/2/2012” thành “25/2/2012”.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Thôi Việc] .

2.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, chọn đơn đăng ký thôi việc của nhân viên mã AC=1.

3.     Tại cột [Ngày bắt đầu nghỉ] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 25/2/2012”.

4.     Chọn [ Cập nhật ], click nút [OK] để lưu thông tin vừa chỉnh sửa.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext