III. Khởi Tạo Thuộc Tính Riêng Để Quản Lý Thôi Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 9: Thôi Việc > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Khái niệm [Thuộc Tính Mở Rộng] hỗ trợ người dùng định nghĩa các trường thông tin đặc trưng của công ty liên quan đến nghiệp vụ thôi việc.

Hướng dẫn từng bước thực hành

Nội dung thực hành: Tạo thuộc tính mở rộng Phụ Cấp Thôi Việc dạng kiểu số cho phép người dùng nhập từ 100 đến 10000.

1.     Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Khởi Tạo Thôi Việc].

2.     Tại phần [Thuộc Tính Mở Rộng], click nút [Tạo mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu.

a.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ký hiệu], nhập PCTV.

b.     Đặt trỏ chuột tại cột [Mô tả], nhập “Phụ Cấp Thôi Việc”.

c.     Click chuột vào biểu tượng SNAGHTMLb61ff2 ở cột [Kiểu dữ liệu], click chọn [Kiểu Số].

d.     Cột [Giá trị (min)] nhập “100”, [Giá trị (max)] nhập “10000”.

3.       Click nút [Lưu trữ].

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext