IV. Quy Trình Chứng Từ Thôi Việc & Hiệu Lực PreviousNext

eTimeGold > Chương 9: Thôi Việc > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Quy trình chứng từ là khái niệm quản lý tất cả các văn bản bằng quy trình nộp duyệt theo cấp quản lý.

Các bước chuẩn bị để thực hiện một quy trình chứng từ thôi việc

1.     Đăng nhập vào eTimeGold bằng tài khoản đã đăng ký và tìm chọn chức năng [Quản Lý Người Dùng].

2.     Kiểm tra tài khoản đã tạo các user và phân cấp các user. Phân bổ chức năng theo trách nhiệm quản lý (soạn thảo – chuyển tiếp – xét duyệt).

ctu

 

2.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình thôi việc.

User [SoanThao] ở cấp thấp nhất sẽ phân chức năng [Thôi Việc] với quyền Soạn thảo.

User [ChuyenTiep] sẽ phân chức năng [Thôi Việc]với quyền Chuyển tiếp.

User [QuanLy] phân chức năng [Thôi Việc]với quyền Xét duyệt.

Quy trình chứng từ thôi việc

Nội dung thực hành: Soạn một chứng từ thôi việc tại cấp user [SoanThao], nộp chứng từ lên user [ChuyenTiep] và chứng từ sẽ được chuyển lên cấp trên là user [QuanLy], tại đây chứng từ sẽ được duyệt và hiệu lực.

Soạn Thảo Chứng Từ Thôi Việc

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [SoanThao].

2.     Mở chức năng soạn thảo [Thôi Việc].

3.     Chọn nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị form dữ liệu cho người dùng khai báo

a.     Tại cột [Mã AC] chọn vào nút lookup , màn hình hiển thị form [Chọn Nhân viên]

b.     Check chọn nhân viên số “5000”.

c.     Click [Thực hiện].

d.     Tại tab [Thông Tin Mặc Định], cột [Mã Chứng Từ]: để AutoCode theo mặc định của eTimeGold

e.     Tại cột [Ngày nộp đơn] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 2/2/2012”.

f.      Tại cột [Ngày bắt đầu nghỉ] click trỏ chuột vào biểu tượng chọn ngày 9/2/2012”.

g.     Tại cột [Lý Do] nhập “Xin Nghỉ Việc”.

h.     Đặt trỏ chuột tại cột [Ghi chú] nhập “Đơn xin nghỉ việc sẽ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 2 năm 2012”.

4.     Chọn [Lưu Trữ] để lưu lại thông tin vừa soạn thảo.

5.     Chọn nút [Nộp], Click [Ok] để chuyển chứng từ lên.

Chuyển Tiếp Chứng Từ Thôi Việc

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [ChuyenTiep].

2.     Chọn chức năng chuyển tiếp [Thôi Việc] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ thôi việc QĐTV_008.

4.     Tại cột [Ghi Chú] nhập “Chấp nhận chuyển lên”.

5.     Chọn vào [Chuyển Tiếp], click nút [OK] để đưa chứng từ thôi việc này lên cấp trên duyệt.

Duyệt Chứng Từ

1.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold với user [Quanly].

2.     Chọn chức năng [Thôi Việc] đang có nhấp nháy chữ “New”.

3.     Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ thôi việc QĐTV_008

4.     Đặt trỏ tại cột [Ghi chú] nhập “OK Duyệt”.

Click nút [Duyệt], click nút [OK].

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext