V. Quản Lý & Xem Lịch Sử Chứng Từ Thôi Việc PreviousNext

eTimeGold > Chương 9: Thôi Việc > B. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO >


Sau khi các chứng từ Thôi Việc được duyệt thì những chứng từ này sẽ được hiệu lực và lưu vào lịch sử. Để quản lý được những chứng từ Thôi Việc đã được duyệt người sử dụng phải được phân quyền [Quản Lý Lịch Sử].

Và trong quá trình luân chuyển chứng từ, người soạn thảo muốn theo dõi chứng từ của mình đã đi tới đâu thì phải có quyền [Xem Lịch Sử] đối với loại chức năng chứng từ đó.

Quản lý lịch sử chứng từ Thôi Việc

Nội dung thực hành: User [QuanLy] sẽ có quyền xem tất cả những chứng từ Thôi Việc đã duyệt đồng thời có quyền trả lại chứng từ đã duyệt. User [SoanThao] sẽ có quyền xem tình trạng chứng từ mình đã nộp.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Thôi Việc] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng quản lý lịch sử [Thôi Việc]. Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ thôi việc QĐTV_008

Trả lại chứng từ thôi việc khi đã được duyệt

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng  quản lý quy trình khoản khác.

User [QuanLy] phân bổ chức năng [Thôi Việc] với quyền Quản lý lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng tài khoản [QuanLy].

3.     Chọn chức năng quản lý lịch sử [Thôi Việc]. Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ thôi việc QĐTV_008.

Nút chức năng trên giao diện

Nút

Mô tả

Trả chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Trả toàn bộ chứng từ đang chọn về user phân quyền Soạn thảo

Làm mới danh sách các chứng từ đã duyệt

 

4.       Click nút [Trả Lại] và click nút [OK].

Xem lịch sử chứng từ tăng ca.

1.     Kiểm tra phân bổ chức năng.

User [SoanThao] phân bổ chức năng [Thôi Việc] với quyền Xem lịch sử.

2.     Đăng nhập vào hệ thống eTimeGold bằng user [SoanThao].

3.     Chọn chức năng quản lý lịch sử [Thôi Việc (xem)]. Click vào Record điều khiển dữ liệu, Chọn chứng từ thôi việc QĐTV_008.

 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Lượng, P6, Q. Gò Vấp, TPHCM
ĐT: (84 8) 6 257 37 67 - Fax: (84 8) 6 257 37 47
Web: www.phanmemnhansu.dnd.vn - www.dnd.vn
Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
PreviousNext